Tesco w Brzegu Dolnym
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacja grzewcza,
- kotłownia,
- instalacja wod-kan.
- instalacja p-poż
- instalacja gazowa
- instalacja c.t.

Galeria Magnolia we Wrocławiu
- indywidualne instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacja wod-kan.

Biurowiec firmy NIRO we Wrocławiu
- roboty ogólnobudowlane
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacja grzewcza,
- kotłownia,
- instalacja wod-kan.
- instalacja gazowa

Zakłady Chemiczne Kemipol we Wrocławiu
- instalacje technologiczne

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- wentylacja

Bomi centrum handlowe Ferio w Legnicy
- wentylacja

Fabryka firmy KATEX w Dąbrowie Górniczej:
- wentylacja

Centrum dystrybucji przesyłek kurierskich DHL
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacja grzewcza,
- kotłownia,
- instalacja wod-kan.
- instalacja p-poż
- instalacja gazowa
- instalacja c.t.
- instalacja zaopatrzenia w wodę (hydrofornia)

Centrum handlowo rozrywkowe „Poznań Plaza”
- instalacja c.t.
- instalacja c.o.

Budynek gimnazjum z halą sportową w Sobótce
- instalacja grzewcza
- instalacja wod-kan,
- instalacja wentylacji mechanicznej.
- instalacja p-poż

Fabryka części samochodowych „Autoliv”
- instalacja grzewcza
- instalacja wod-kan,
- instalacja wentylacji mechanicznej

Supermarket „Tesco” w Wałbrzychu
- instalacja c.t.
- instalacja c.o.

Hotel HOLLIDAY INN we Wrocławiu (Krantz TKT)
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- instalacja wody lodowej.

Budynek Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (EOS)
- instalacja wentylacji.

Hala Produkcyjna „Vibracoustic” Środa Śląska (Christoffers Polska)
- instalacja wentylacji mechanicznej.

Centrum Handlu „Selgros” Długołęka k /Wrocławia (Instal -Poznań)
- instalacja grzewcza,
- kotłownia,
- instalacja olejowa wraz z magazynem oleju,
- stacja uzdatniania dla kotłowni.

Budynek biurowy Commercial Union Polska („Delta” Ostrów Wielkopolski)
- instalacja wentylacji i klimatyzacji , Wrocław ul. Sycowska


Budynek Biurowy we Wrocławiu ul. Szewska 74 (Gant S.A.)
- instalacja wentylacji i klimatyzacji,
- instalacja c.o.
- instalacja wod-kan.

Zakład Produkcyjny „SPHINX” we Wrocławiu („Arkop”)
- wentylacja mechaniczna hali młynowni.

Kąty Wrocławskie - PACLAN
- instalacja grzewcza
- instalacja wod-kan,
- instalacja wentylacji mechanicznej.

Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdrój (Ossmet)
- instalacja wody lodowej,
- węzeł lodowy.

Środa Śląska - Zakład Produkcji rur ze stali szlachetnej (Sucra -Polska)
- kotłownia,
- instalacja c.o.,
- instalacja wentylacji.

Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków „Janówek” (WPRI-BP 2)
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- węzeł cieplny,
- instalacja c.o. dla stacji wymienników ciepła.

Stacja benzynowa WROBIS (Arkop)
- instalacja c.o.,
- instalacja wod-kan.,
- instalacja wentylacji.

Budynek Mieszkalny przy ul. Balzaka (GANT S.A.)
- wszystkie instalacje i przyłącza sanitarne,
- kotłownia gazowa.

Budynek Mieszkalny przy ul. Żeromskiego 58-62 (SM „Rotunda”)
- wszystkie instalacje i przyłącza sanitarne (wod-kan., p.poż., c.o., gaz, wentylacja).

Shell – Polska Wrocław ul. Jaracza (Arkop)
- instalacja wentylacji mechanicznej.

Shell – Polska BYTOM ul. Krakowska (Arkop)
- instalacja wentylacji mechanicznej.

Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdrój („Mat”)
- węzeł cieplny c.o., c.w.u. pawilony : A-1, A-2, A-3,
- instalacje nagrzewnic.

Petrochemia Płock – Golińsk – Stacja Benzynowa („Arkop”) - instalacja wod.-kan.,
- hydrofornia,
- instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Shell - Polska stacja paliw płynnych Wrocław ul. Kamienna („Arkop”)
- instalacja wod.- kan.,
- instalacja klimatyzacji i wentylacji.

Petrochemia Płock - Opole - Stacja Benzynowa „SOLO” („Arkop”)
- instalacja c.o.
- instalacja wod.– kan.,
- hydrofornia,
- kotłownia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energoprem” („Mat")
- instalacja wentylacji mechanicznej garaży w bud. mieszk.-usługowym W-w ul. Klimasa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Jaworze
- instalacja wentylacji mechanicznej sali widowiskowej w Teatrze Miejskim.

Dozamel
- modernizacja zakładowego systemu cieplnego (koncepcja techniczna +
dokumentacja + wykonanie i montaż).

MGK - Oleśnica
- dokumentacja, wykonanie, montaż węzłów kompaktowych,
- projekt + realizacja sieci telemetrycznej.

ZGK – Bogatynia
- dokumentacja, wykonanie, montaż węzłów cieplnych.

S.M. „ZACISZE” w Oleśnicy
- automatyzacja istniejących węzłów oraz projekt + wykonanie kompaktowych węzłów,
- analiza techniczno - ekonomiczna dla modernizacji kotłowni w Oleśnicy.

ZGK Wrocław Śródmieście
- kompleksowa wymiana c.o. w budynkach przy ulicy Św. Macieja 4/5, 5a, 6, 7, 7a,
- modernizacja węzłów cieplnych.

„BELOID” Poland S.A. - Jelenia Góra
- kompleksowa modernizacja zakładowego systemu ciepłowniczego.

ZOZ Sanatorium MSWiA w Jeleniej Górze
- wykonanie z rur polipropylenowych przyłącza c.o. ,
- modernizacja instalacji wewnętrznej.
 Przykładowe obiekty zrealizowane przez naszą firmę